รายละเอียดกิจกรรม
 
 
ประธานกลุ่มบริษัท ลัดดา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
           คุณพิชัย มณีโชติ ประธานกลุ่มบริษัท ลัดดา (Ladda Group) เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ตึกจักรทอง กรมวิชาการเกษตร กรุงเทหมหานคร 10900
***************************


มูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาด้านกีฏวิทยาและการอารักขาพืชในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยได้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาทางด้านกีฏวิทยาและการอารักขาพืชจากสถาบันการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งคณาจารย์ที่นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุน เป็นผู้คัดเลือกและรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา ส่งมาให้คณะกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิจะยึดถือเกณฑ์ว่า นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาได้รับทุน นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียน ค่อนข้างดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผลการพิจารณามอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 นี้ มีผู้ได้รับทุน ทั้งหมด จำนวน 5 คน แต่ละทุน นักศึกษาจะได้รับ ค่าเล่าเรียนที่จ่ายตามจริงทั้งสองภาคการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำเดือน ๆละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ซึ่งผู้ได้รับทุนประจำปี 2559 นี้ คือ

1. นางสาวจันทร์จรัส กังฮา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2. นายศักดา รติศุภกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3. นางสาวอัสมา แกล้วณรงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4. นางสาววลัยพร พิมศร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. นางสาวแพรพรรณ ขันคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณอรนุช กองกาญจนะ ได้เรียนเชิญ คุณพิชัย มณีโชติ ประธานกลุ่มบริษัท ลัดดา ผู้ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักของมูลนิธิฯ ด้วยการบริจาคเงินจำนวน ปีละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุน ในนามมูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ให้แก่นักศึกษา ทั้ง 5 ราย ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ตึกจักรทอง กรมวิชาการเกษตร กทม. เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

คุณพิชัย ได้กล่าวแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนฯ และอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับวงการศึกษากีฏวิทยาและการอารักขาพืช สืบไป
           
Page : 1
total : 7
แนะนำบริษัท

ไอ ซี พี ลัดดาเกษตรสาร

ดูทั้งหมด >>

ไอ ซี พี ลัดดาชวนมาคุย

ดูทั้งหมด >>

ร่วมงานกับเรา
 
 


ข่าวบอกเล่า
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่คุณพิชัย มณีโชติ ประธานกรรมการ ลัดดา กรุ๊ป
  บริษัท ลัดดา จำกัด ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
  Agro Innovation & Biz เร่งสร้างนวัตกรรมสีเขียว
  โอด พรบ.วัตถุอันตรายป่วนการค้าเคมีเกษตร
  “ปทุมมาลัดดาวัลย์” (Curcuma Laddawan)
  ลัดดา กรุ๊ปแถลงลงใน นสพ.ประชาชาติ "ลัดดากรุ๊ปบูมธุรกิจ ใช้สารธรรมชาติ - หวังเกษตรเคมีโต 30%"
 


ข่าวบอกเล่า
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่คุณพิชัย มณีโชติ ประธานกรรมการ ลัดดา กรุ๊ป
  บริษัท ลัดดา จำกัด ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
  Agro Innovation & Biz เร่งสร้างนวัตกรรมสีเขียว
  โอด พรบ.วัตถุอันตรายป่วนการค้าเคมีเกษตร
Weblink
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  สำนักคณะกรรมการอาหารและยา
  กรมการข้าว
สาระน่ารู้
ข้อมูลสารเคมีที่ควรระวังในการเก็บรักษา
 การเลือกซื้อสารป้องกันและกำจัดศัตรู
พืชคุณภาพดี
 ความหมายของแถบสีและภาพสัญลักษณ์
บนฉลากสารกำจัดศัตรูพืช
 ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
ติดตามข่าวสารของบริษัทฯได้ที่
Official Line ID : @ladda