สมัครงาน
บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด

          เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้

           I C P Ladda is the leading company in the field of agrochemical business in Thailand more than 50 years. We are specialized in crop protection, plant nutrition, plant growth regulators (PGRs) and post harvest technology. We recognized an international standard of ISO 9001, ISO 14001 and GMP. To accommodate rapid growth, we invites qualified candidates for the following position(s):
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ชาย หรือ หญิง
อัตรา
สวัสดิการ
 1. โบนัส
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสุขภาพ 100,000 - 200,000 บาท
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. สวัสดิการรักษาโรคร้ายแรง
 6. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุตร(ไม่เสียดอกเบี้ย)
 7. เงินกู้ยืมเพื่อบรรเทารักษาพยาบาลครอบครัว
 8. ของเยี่ยมพนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 9. เงินช่วยเหลือสมรส
 10. เงินช่วยเหลือการมีบุตร
 11. เงินช่วยเหลืองานบวช
 12. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
คุณสมบัติ - ประสบการณ์ : มีประสพการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ หรือ จบใหม่
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ไม่จำกัดสาขา ถ้าสาขาเคมีจะรับพิจารณาพิเศษ
ตำแหน่งที่ 1 ควบคุมคุณภาพในการขบวนการผลิต และ วัตถุดิบในการผลิต
- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจนเสร็จสิ้นกระบวนการเป็นสินค้า
- รวบรวมส่งตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเพื่อวิเคระห์หาเปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์
- จัดเก็บตัวอย่างเข้าสต็อกตัวอย่างเพื่อใช้เป็นตัวอย่างมาตรฐาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ 2 ควบคุมและทดสอบสินค้า วัตถุดิบ ในห้องปฏิบัติการ
- ทดสอบสารเคมีที่ใช้ในสูตรการผลิตจากผู้ขายใหม่
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยทดสอบสูตรการผลิต และช่วยหัวหน้าตรวจสอบความถูกต้องของสูตรการผลิต
- ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของสินค้ารับคืนจากลูกค้า
- เตรียมตัวอย่าง และทดสอบลักษณะทางกายภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ส่งขึ้นทะเบียน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน 151 หมู่ 8 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัด นครปฐม
  Interested candidates, please submit your application in MS-Word only via e-mail or hard copy via mail with recent photograph, stating personal detail, with full history of working experience, current and expected salary to:


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 0-2029-9888
E-mail: hr@icpladda.com
Website: www.icpladda.com

Human Resources Department
I C P Ladda Co., Ltd.
Thai Development Insurance Bldg., 5th Floor,
42 Surawong Road, Si Phraya, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
Tel: 0-2029-9888
E-mail: hr@icpladda.com
Website: www.icpladda.comแนะนำบริษัท

ไอ ซี พี ลัดดาเกษตรสาร

ดูทั้งหมด >>

ไอ ซี พี ลัดดาชวนมาคุย

ดูทั้งหมด >>

ร่วมงานกับเรา
  Marketing Executive และ Marketing Representative (หลายอัตรา)  
  เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานนครปฐม)  
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ชาย หรือ หญิง  
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้าในโรงงาน ชาย หรือ หญิง  
  เจ้าหน้าที่ควบคุม packaging ในโรงงาน ชาย หรือ หญิง  
 
 


ข่าวบอกเล่า
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่คุณพิชัย มณีโชติ ประธานกรรมการ ลัดดา กรุ๊ป
  บริษัท ลัดดา จำกัด ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
  Agro Innovation & Biz เร่งสร้างนวัตกรรมสีเขียว
  โอด พรบ.วัตถุอันตรายป่วนการค้าเคมีเกษตร
  “ปทุมมาลัดดาวัลย์” (Curcuma Laddawan)
  ลัดดา กรุ๊ปแถลงลงใน นสพ.ประชาชาติ "ลัดดากรุ๊ปบูมธุรกิจ ใช้สารธรรมชาติ - หวังเกษตรเคมีโต 30%"
 


ข่าวบอกเล่า
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่คุณพิชัย มณีโชติ ประธานกรรมการ ลัดดา กรุ๊ป
  บริษัท ลัดดา จำกัด ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
  Agro Innovation & Biz เร่งสร้างนวัตกรรมสีเขียว
  โอด พรบ.วัตถุอันตรายป่วนการค้าเคมีเกษตร
Weblink
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  สำนักคณะกรรมการอาหารและยา
  กรมการข้าว
สาระน่ารู้
ข้อมูลสารเคมีที่ควรระวังในการเก็บรักษา
 การเลือกซื้อสารป้องกันและกำจัดศัตรู
พืชคุณภาพดี
 ความหมายของแถบสีและภาพสัญลักษณ์
บนฉลากสารกำจัดศัตรูพืช
 ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
ติดตามข่าวสารของบริษัทฯได้ที่
Official Line ID : @ladda