สมัครงาน
บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด

          เป็นบริษัท ชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ดำเนินธุรกิจนาน 50 ปี ดำเนินการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนสำหรับพืช ฯลฯ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้

           I C P Ladda is the leading company in the field of agrochemical business in Thailand more than 50 years. We are specialized in crop protection, plant nutrition, plant growth regulators (PGRs) and post harvest technology. We recognized an international standard of ISO 9001, ISO 14001 and GMP. To accommodate rapid growth, we invites qualified candidates for the following position(s):
อัตรา  
สวัสดิการ
 1. โบนัส
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสุขภาพ 100,000 - 200,000 บาท
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. สวัสดิการรักษาโรคร้ายแรง
 6. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุตร(ไม่เสียดอกเบี้ย)
 7. เงินกู้ยืมเพื่อบรรเทารักษาพยาบาลครอบครัว
 8. ของเยี่ยมพนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 9. เงินช่วยเหลือสมรส
 10. เงินช่วยเหลือการมีบุตร
 11. เงินช่วยเหลืองานบวช
 12. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
คุณสมบัติ
สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัด
  Interested candidates, please submit your application in MS-Word only via e-mail or hard copy via mail with recent photograph, stating personal detail, with full history of working experience, current and expected salary to:


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด
42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 0-2029-9888
E-mail: hr@icpladda.com
Website: www.icpladda.com

Human Resources Department
I C P Ladda Co., Ltd.
Thai Development Insurance Bldg., 5th Floor,
42 Surawong Road, Si Phraya, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
Tel: 0-2029-9888
E-mail: hr@icpladda.com
Website: www.icpladda.comแนะนำบริษัท

ไอ ซี พี ลัดดาเกษตรสาร

ดูทั้งหมด >>

ไอ ซี พี ลัดดาชวนมาคุย

ดูทั้งหมด >>

ร่วมงานกับเรา
 
 


ข่าวบอกเล่า
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่คุณพิชัย มณีโชติ ประธานกรรมการ ลัดดา กรุ๊ป
  บริษัท ลัดดา จำกัด ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
  Agro Innovation & Biz เร่งสร้างนวัตกรรมสีเขียว
  โอด พรบ.วัตถุอันตรายป่วนการค้าเคมีเกษตร
  “ปทุมมาลัดดาวัลย์” (Curcuma Laddawan)
  ลัดดา กรุ๊ปแถลงลงใน นสพ.ประชาชาติ "ลัดดากรุ๊ปบูมธุรกิจ ใช้สารธรรมชาติ - หวังเกษตรเคมีโต 30%"
 


ข่าวบอกเล่า
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ และสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่คุณพิชัย มณีโชติ ประธานกรรมการ ลัดดา กรุ๊ป
  บริษัท ลัดดา จำกัด ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
  Agro Innovation & Biz เร่งสร้างนวัตกรรมสีเขียว
  โอด พรบ.วัตถุอันตรายป่วนการค้าเคมีเกษตร
Weblink
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  สำนักคณะกรรมการอาหารและยา
  กรมการข้าว
สาระน่ารู้
ข้อมูลสารเคมีที่ควรระวังในการเก็บรักษา
 การเลือกซื้อสารป้องกันและกำจัดศัตรู
พืชคุณภาพดี
 ความหมายของแถบสีและภาพสัญลักษณ์
บนฉลากสารกำจัดศัตรูพืช
 ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
ติดตามข่าวสารของบริษัทฯได้ที่
Official Line ID : @ladda